Globálne zrušenie registrácie


Na základe zadania Vášho e-mailu budete odhlásení z marketingovej komunikácie* všetkých entít ADI Global Distribution. Súčasne budú Vaše údaje zadané pri registrácii vymazané zo všetkých marketingových databáz.Upozorňujeme, že spracovanie Vašej žiadosti o zrušenie registrácie môže trvať 24 až 48 hodín od okamihu prijatia žiadosti.


* Marketingová komunikácia znamená poskytovanie informácií o produktoch, službách, školeniach, novinkách a špeciálnych cenových akciách prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií, digitálnej reklamy, telefónu alebo SMS správ. Pokiaľ ste súčasným zákazníkom spoločnosti ADI Global Distribution SR, môžu vám byť, v rámci platnej zmluvy alebo z dôvodu nákupu tovaru, naďalej zasielané informácie o produktoch a službách nemarketingovej povahy.